• Ecologisch Centrum Thanda

  omvat een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren in de breedste zin van het woord. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, gezinssituatie, beperkingen of bijzondere talenten. Het dient een plek te zijn waar iedereen op haar/zijn manier een steentje kunnen bijdragen. Een plek waar mensen zich thuis mogen voelen, tot rust kunnen komen of verlost kunnen worden van hun eenzaamheid en andere mensen kunnen ontmoeten. Onze droom is om het mogelijk te maken dat ons ecologisch centrum uitgroeit tot een educatieve plaats waar je samen leert over natuur, voeding, samenwerken, tuinieren en zoveel meer.

  wortel

  Samentuin

  Een samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren.Uit deze definitie leiden we de twee basisaspecten af van samentuinen: het ecologische en het sociale. Een samentuin zou dus een vorm van ‘sociaal-ecologisch werk’ kunnen zijn. Het dient een educatief centrum te zijn waar mensen samen informeel leren over natuur, voeding, samenwerken en tuinieren.

  wortel

  Ecologisch

  In een ecologische tuin wordt geen kunstmest gebruikt, maar wel compost: een volledige, natuurlijke meststof. Door preventieve maatregelen zoals teeltwisseling, combinatieteelt, de keuze van rassen, natuurlijke vijanden aantrekken etc. wordt aantasting voorkomen. In geval van nood gebruikt men enkel ecologisch verantwoorde bestrijdingsmiddelen. Door zorg te dragen voor natuur en landschap, blijft het ecologisch evenwicht bewaard.

  wortel

  Sociaal

  Thanda is een inclusieve plek waar iedereen op haar/zijn manier een steentje kunnen bijdragen. De sociale samenhang en de groepsdynamica staan centraal en wordt veel aandacht aan besteed. De organisatie van een samentuin is een participatief proces. Sommigen kiezen ervoor om de volledige tuin gemeenschappelijk te onderhouden, anderen delen de tuin op in individuele percelen en spreken af om de gezamenlijke infrastructuur samen te onderhouden.

  Wie zijn wij?

  Onze droom is om het mogelijk te maken dat ons ecologisch centrum uitgroeit tot een educatieve plaats waar je samen leert over natuur, voeding, samenwerken, tuinieren en zoveel meer. Wij zien onze samentuin als een grote investering, maar op termijn een nuloperatie. Een stukje aarde dat voordien geen echte functie had, brengt nu voedsel op.

  wortel

  Evenementen

  wortel

  0
  Liter
  regenwater

  wortel

  0
  Planten
  gekweekt

  wortel

  0
  Groenten
  geoogst

  Contacteer ons

  06-27463139 info@thandabeekdaelen.nl